PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR SERCANEK

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sióstr Sercanek), zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Kresowej 18.

Przedszkole ma charakter katolicki.
Kadrę pedagogiczną stanowią Siostry Sercanki.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego,
indywidualnego rozwoju dziecka jako osoby,
w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej,
przekazywanie i kultywowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych
oraz pomoc rodzinom w pracy wychowawczo-opiekuńczej.

Za szczególny cel wychowania, przedszkole przyjmuje kształtowanie u wychowanków postawy ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka, oraz szerzenie Królestwa Miłości tego Serca wśród dzieci i ich rodzin.

Zapewniamy profesjonalną opiekę
i  edukację dzieci w wieku przedszkolnym.

Co nas wyróżnia?

Ponad 20 lat doświadczenia w pracy pedagogicznej i opiece nad dziećmi

Dbałość o rozwój moralny i duchowy dzieci oparty o wartości chrześcijańskie

Ciepła i kameralna atmosfera zabawy i nauki w zbliżonych wiekowo grupach

Jasne i przestronne sale wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne

Przebywanie w salach wyposażonych w oczyszczacze powietrza i klimatyzatory

Duży, bezpieczny i zadbany ogród sprzyjający zabawom ruchowym oraz kontaktom z przyrodą

Rozbudowany program zajęć, atrakcji, imprez i wycieczek

Dostęp do kreatywnych materiałów plastycznych

Współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w konkursach i imprezach kulturalnych

Opieka psychologa i logopedy

Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rodzinne spotkania integracyjne, warsztaty, pikniki

Smaczna i zdrowa domowa kuchnia oparta na sprawdzonych jadłospisach

Artykuły spożywcze, owoce i warzywa od zaprzyjaźnionych, sprawdzonych dostawców

Jak pracujemy?

W programie wychowawczym naszego przedszkola każdy z podstawowych obszarów rozwoju dziecka jest traktowany integralnie w oparciu o spójny system wartości chrześcijańskich

Rozwój moralny

Więcej

ma na celu ukształtowanie jego samodzielnej i odpowiedzialnej osobowości, zdolnej do wolnego, ale zgodnego z sumieniem wyboru.

Rozwój Duchowy

Więcej
Związany jest nierozerwalnie z rozwojem moralnym

Rozwój intelektualny

Więcej
ma zapewnić zrozumienie świata stworzonego przez Boga oraz rozumienie i korzystanie z tego, co jest dziełem człowieka, czyli szeroko rozumianej kultury.

Rozwój artystyczny

Rozwój fizyczny

Współpraca z rodzicami

Więcej
Przedszkole, a szczególnie przedszkole katolickie stanowi centrum, w którym spotyka się działalność wychowawcza rodziny, państwa i Kościoła.

Patriotyzm

Tak wypracowany program wychowawczy nadaje naszej placówce indywidualny, niepowtarzalny charakter będąc wskazówką dla rodziców, czy do takiego przedszkola chcieliby posłać swoje dziecko.

Informacje

Statut

Plan dnia

Zajęcia

Opłaty

Strefa Rodzica

Nasze przedszkole

Kontakt