WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sióstr Sercanek), zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Kresowej 18.

Przedszkole ma charakter katolicki.
Kadrę pedagogiczną stanowią Siostry Sercanki.

Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego,
indywidualnego rozwoju dziecka jako osoby,
w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej,
przekazywanie i kultywowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych
oraz pomoc rodzinom w pracy wychowawczo-opiekuńczej.

Za szczególny cel wychowania, przedszkole przyjmuje kształtowanie u wychowanków postawy ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka, oraz szerzenie Królestwa Miłości tego Serca wśród dzieci i ich rodzin.

Zapewniamy profesjonalną opiekę
i  edukację dzieci w wieku przedszkolnym.

Co nas wyróżnia?

Ponad 20 lat doświadczenia w pracy pedagogicznej i opiece nad dziećmi

Dbałość o rozwój moralny i duchowy dzieci oparty o wartości chrześcijańskie

Ciepła i kameralna atmosfera zabawy i nauki w zbliżonych wiekowo grupach

Jasne i przestronne sale wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne

Przebywanie w salach wyposażonych w oczyszczacze powietrza i klimatyzatory

Duży, bezpieczny i zadbany ogród sprzyjający zabawom ruchowym oraz kontaktom z przyrodą

Rozbudowany program zajęć, atrakcji, imprez i wycieczek

Dostęp do kreatywnych materiałów plastycznych

Współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w konkursach i imprezach kulturalnych

Opieka psychologa i logopedy

Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rodzinne spotkania integracyjne, warsztaty, pikniki

Smaczna i zdrowa domowa kuchnia oparta na sprawdzonych jadłospisach

Artykuły spożywcze, owoce i warzywa od zaprzyjaźnionych, sprawdzonych dostawców

Jak pracujemy?

W programie wychowawczym naszego przedszkola każdy z podstawowych obszarów rozwoju dziecka jest traktowany integralnie w oparciu o spójny system wartości chrześcijańskich

Rozwój moralny

Pierwszy z tych obszarów: rozwój moralny dziecka ma na celu ukształtowanie jego samodzielnej i odpowiedzialnej osobowości, zdolnej do wolnego, ale zgodnego z sumieniem wyboru. Pragniemy to osiągnąć przede wszystkim przez:
• osobisty przykład wychowawców,
• obcowanie z wartościową literaturą, poszukiwanie w książkach wzorców moralnych,
• wdrażanie do zachowań pozytywnych poprzez umożliwianie dzieciom świadczenia przysług lub pomocy innym w trakcie sytuacji życia codziennego oraz organizowanych akcji charytatywnych,
• pozytywne wzmacnianie postaw i zachowań moralnie dobrych.

Rozwój duchowy

Z rozwojem moralnym nierozerwalnie związany jest z rozwój duchowy. Staramy się pomóc dziecku we wzrastaniu w wierze i tradycji chrześcijańskiej poprzez:

 • udział we Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz codzienną wspólną modlitwę,
 • katechezę i warsztaty biblijne,
 • udział w konkursach i warsztatach plastycznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
 • organizowanie Balu Wszystkich Świętych, spotkania ze Św. Mikołajem,
 • przygotowanie do Bożego Narodzenia poprzez udział w Roratach oraz wystawianie „Jasełek” dla rodziców i dziadków,
 • przygotowanie „Misterium Wielkanocnego” i udział w poświęceniu koszyczków wielkanocnych.poprzez umożliwianie dzieciom świadczenia przysług lub pomocy innym w trakcie sytuacji życia codziennego oraz organizowanych akcji charytatywnych,
 • pozytywne wzmacnianie postaw i zachowań moralnie dobrych.
Rozwój intelektualny

Kolejnym obszarem rozwoju dziecka jest rozwój intelektualny, który ma zapewnić zrozumienie świata stworzonego przez Boga oraz rozumienie i korzystanie z tego, co jest dziełem człowieka, czyli szeroko rozumianej kultury. Cele te realizujemy poprzez

 • codzienne zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej,
 • naukę nowożytnego języka obcego (język angielski),
 • organizowanie konkursów: recytatorskich, pięknego czytania,
 • warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, zajęcia z robotyki,
 • lekcje muzealne.
Rozwój artystyczny

Rozwój artystyczny umożliwia rozpoznanie przez dziecko swoich własnych uzdolnień i ukształtowanie zgodnie z nimi swoich zainteresowań. Uwrażliwia także na piękno, rozwija wyobraźnię i kreatywność, kształtuje sprawności potrzebne człowiekowi w innych dziedzinach życia. Rozwijamy je poprzez:

 • zajęcia plastyczne o różnej tematyce i zróżnicowanych technikach plastycznych,
 • udział w konkursach plastycznych i muzycznych,
 • rytmikę, koncerty,
 • warsztaty teatralne,ceramiczne, warsztaty pantomimy, spektakle dla dzieci.
Rozwój fizyczny

Rozwój fizyczny dziecka stanowi dla nas jeden z priorytetów. Zdajemy sobie sprawę, że aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia, wzmacniania i doskonalenia.
W naszym przedszkolu dzieci zaspokajają głód ruchu oraz kształtują prawidłową postawę poprzez:

 • codzienne zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielki,
 • zabawy w ogrodzie wyposażonym w odpowiednie sprzęty sprawnościowe i rekreacyjne,
 • grę w piłkę nożną na mini boisku,
 • gimnastykę korekcyjną z elementami sensoryki,
 • czynny i chętny udział w organizowanych olimpiadach sportowych.
Rozwój społeczny

Rozwój społeczny jest kolejnym obszarem osobowości dziecka, na który zwracamy szczególną uwagę. Wychowując dziecko dążymy do tego, by pragnęło ono, gdy dorośnie, aktywnie brać udział w życiu społecznym. Staramy się osiągnąć to przez:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • odpowiedzialne pełnienie dyżurów,
 • uczenie rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy,
 • organizowanie różnych wycieczek poznawczych i rekreacyjnych i innych atrakcji, jak np. bal karnawałowy, spotkania z ludźmi różnych zawodów,
 • radosną zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i pomocy ze strony wychowawców.
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca z rodzicami

Przedszkole, a szczególnie przedszkole katolickie stanowi centrum, w którym spotyka się działalność wychowawcza rodziny, państwa i Kościoła. Dlatego chcemy współpracować z rodzicami w procesie wychowawczym poprzez:

 • bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcą,
 • zapraszanie rodziców do zaangażowania się w przygotowanie uroczystości przedszkolnych, pikników,
 • wzmacnianie więzi dziecka z rodziną przez uczestnictwo w uroczystościach z okazji Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu kolędowym.
Patriotyzm

Każdy człowiek jest również członkiem narodu, dlatego w działaniach wychowawczych zwracamy uwagę na kształtowanie odpowiedzialnego patriotyzmu poprzez:

 • naukę i koncerty pieśni patriotycznych,
 • odwiedzanie pobliskich miejsc pamięci,
 • lekcje i pogadanki historyczne.
Tak wypracowany program wychowawczy nadaje naszej placówce indywidualny, niepowtarzalny charakter będąc wskazówką dla rodziców, czy do takiego przedszkola chcieliby posłać swoje dziecko.

Informacje

Statut

Plan dnia

Zajęcia

Opłaty

Strefa Rodzica

Nasze przedszkole

Kontakt