„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem;
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”
Jan Paweł II

1. W programie wychowawczym naszej szkoły każdy z podstawowych obszarów rozwoju ucznia jest traktowany integralnie w oparciu o spójny system wartości chrześcijańskich. Wartości chrześcijańskie bowiem zawierają w sobie wartości ogólnoludzkie, są trwałe, ponadczasowe i uniwersalne, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka.
2. Rozwój moralny ucznia ma na celu ukształtowanie jego samodzielnej i odpowiedzialnej osobowości, zdolnej do wolnego, ale zgodnego z sumieniem wyboru. Pragniemy to osiągnąć przede wszystkim przez:
• osobisty przykład wychowawców
• obcowanie z literaturą, poszukiwanie w książkach wzorów moralnych
• wdrażanie do zachowań moralnych poprzez umożliwianie dzieciom wyświadczenia przysług lub pomocy innym w trakcie sytuacji życia codziennego oraz organizowanych akcji charytatywnych.
• pozytywne wzmacnianie postaw i zachowań moralnie dobrych.
3. Rozwój duchowy nierozerwalnie związany jest z rozwojem moralnym. Pragniemy pomóc uczniom we wzrastaniu w wierze i tradycji chrześcijańskiej poprzez:
• udział we Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
• codzienną wspólną modlitwę,
• katechezę i warsztaty biblijne
• udział w konkursach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy: konkurs szopek,palm wielkanocnych, pisanek, pocztówek wielkanocnych.
• organizowanie Balu Wszystkich Świętych, spotkania ze Św. Mikołajem,
• przygotowanie do Bożego Narodzenia poprzez udział w Roratach oraz wystawianie „Jasełek „ dla rodziców i dziadków
• przygotowanie „Misterium Wielkanocnego” i udział w poświęceniu koszyczków wielkanocnych
4. Rozwój intelektualny ma zapewnić zrozumienie świata stworzonego przez Boga oraz rozumienie i korzystanie z tego, co jest dziełem człowieka, czyli szeroko rozumianej kultury. Jest on procesem ustawicznym, dlatego chcemy wyposażyć wychowanka w umiejętność uczenia się i przekonać go o konieczności uczenia się przez całe życie. Pragniemy realizować to poprzez:
• codzienne zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
• naukę nowożytnego języka obcego ( język angielski)
• organizowanie konkursów: recytatorskich, pięknego czytania,
• warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, zajęcia z robotyki
• lekcje muzealne (Muzeum Ziemi, Zamek Królewski, Zamek w Wilanowie).
5. Rozwój artystyczny czyli wychowanie przez sztukę umożliwia rozpoznanie przez ucznia swoich własnych uzdolnień i ukształtowanie zgodnie z nimi swoich zainteresowań. Uwrażliwia także na piękno, rozwija wyobraźnię i kreatywność; kształtuje sprawności potrzebne człowiekowi w innych dziedzinach życia. Chcemy rozwijać je przez:
• zajęcia plastyczne o różnej tematyce i zróżnicowanych technikach plastycznych, lekcje muzealne
• udział w konkursach plastycznych i muzycznych organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury
• rytmika, koncerty: Mobilna Filharmonia
• warsztaty teatralne,ceramiczne, warsztaty pantomimy, teatrzyki
6. Rozwój fizyczny ucznia stanowi dla nas jeden z priorytetów. Zdajemy sobie sprawę, że aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie
intensywnego rośnięcia, wzmacniania i doskonalenia. W naszej szkole dzieci
zaspokajają głód ruchu oraz ksztaltują prawidłową postawę poprzez:
• codzienne zabawy ruchowe organizowane przez nauczycielki
• zabawy w ogrodzie wyposażonym w odpowiednie sprzęty sprawnościowe i rekreacyjne
• grę w piłkę nożną na mini boisku
• gimnastyke korekcyjną
• czynny i chętny udział w organizowanych olimpiadach sportowych: Jesiennej, Zimowej, Wiosennej i Letniej
7. Rozwój społeczny jest kolejnym obszarem osobowości ucznia. Człowiek rozwija się w społeczności. Wychowanie musi więc dążyć do takiego kształtowania ucznia, by pragnął on, gdy dorośnie, aktywnie brać udział w życiu społecznym. Pragniemy to osiagnąć przez:
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
• odpowiedzialne pełnienie dyżurów
• uczenie rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy,
• organizowanie różnych wycieczek poznawczych i rekreacyjnych, innych atrakcji, jak np. bal karnawałowy
• spotkania z ludźmi różnych zawodów ( strażak, policjant)
• radosną zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i pomocy ze strony wychowawców.
8. Szkoła, a szczególnie szkoła katolicka stanowi centrum, w którym spotyka się działalność wychowawcza rodziny, państwa i Kościoła. Rodzina otrzymuje od Boga zadanie i prawo do wychowania potomstwa. Prawo to jest wcześniejsze i ważniejsze od prawa ludzkiej społeczności (państwa ) i nienaruszalne Pragniemy współpracować z rodzicami w procesie wychowawczym poprzez:
• bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcą
• zapraszanie rodzicow do zaangażowania się w przygotowanie uroczystości przedszkolnych, pikników
• wzmacnianie więzi dziecka z rodziną poprzez uczestnictwo w uroczystościach z okazji Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Pikniku Rodzinnym, Spotkaniu kolędowym.
9. Człowiek jest również członkiem narodu, dlatego w działaniach wychowawczych zwracamy uwagę na kształtowanie odpowiedzialnego patriotyzmu poprzez:
• naukę i koncerty pieśni patriotycznej
• odwiedzanie pobliskich miejsc pamięci (Olszynka Grochowska),
• lekcje muzealne w Muzeum Wojska Polskiego
• pogadanki na temat historii i zabytków Warszawy
Tak wypracowany szkolny program wychowawczy nadaje naszej szkole indywidualny, niepowtarzalny charakter. będąc wskazówką dla rodziców, czy do takiej szkoły chcieliby posłać swoje dziecko.