Rodziców, którzy wyrażają chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego dla swoich dzieci w naszej placówce prosimy o odebranie  z oddziałów w przedszkolu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub pobranie jej z zakładki: Rekrutacja- Dokumenty do pobrania i przekazanie wypełnionej Siostrom na oddziałach w terminie do 15 marca b.r.

Prosimy również o informację o planowanej rezygnacji z kontynuowania edukacji przedszkolnej w naszej placówce w podanym wyżej terminie.

Prosimy również o zgłoszenie rodzeństwa (rocznik 2018), które kwalifikuje się do zapisu do przedszkola. Obowiązuje ta sama Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.