Rodziców, którzy wyrażają chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego dla swoich dzieci w naszej placówce prosimy o pobranie z zakładki: Rekrutacja- Dokumenty do pobrania Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i przekazanie wypełnionej Siostrom na oddziałach w terminie do końca marca b.r.

Prosimy również o zgłoszenie rodzeństwa (rocznik 2015), które kwalifikuje się do zapisu do przedszkola. Obowiązuje ta sama Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.