Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci przedszkolnych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  • administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, reprezentowane przez Lucynę Jakubas,  z siedzibą pod adresem ul. Kresowa 18, 04-206 Warszawa,
  • Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia ewidencji, zgłoszenie do ubezpieczeń, zgłoszenie do SIO – System Informacji Oświatowej, zabezpieczenia zdrowia dziecka, w celach archiwalnych

 

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: SIO, Zakład Ubezpieczeń Allianz

 

  • Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu dziecka w przedszkolu
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.