Ze względu na zmianę przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych(RODO) prosimy

 RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

o pobranie ze strony internetowej przedszkola ( zakładka: Rekrutacja/Dokumenty do pobrania)

 

 „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA”

i złożenie jej wypełnionej u Sióstr na oddziałach lub informacji o rezygnacji z przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r.