„Bóg się rodzi…”

Niech prawda o narodzeniu Jezusa napełnia nieustannie radością, pokojem i zachwytem nad Bożą dobrocią. Niech miłość Świętej Rodziny pozwoli z nadzieją patrzeć na nadchodzący 2023 Rok.

z modlitwą i serdecznymi pozdrowieniami

– siostry i pracownicy przedszkola