20 czerwca na ostatnim spotkaniu dzieci z „Zerówki” otrzymały dyplomy i nagrody za cały rok nauki. Pożegnały je dzieci młodsze życząc sukcesów w szkole oraz zaprosiły do wspólnej zabawy w ogrodzie na „dmuchańcach”.