Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Logopeda:

wtorek , godz. 8.00 – 15.00

piątek, godz. 8.00 – 11.00

Psycholog:

piątek, godz.13.00 – 16.00

Zajęcia z TUS –  2 x tydzień

Indywidualne zajęcia z usprawniania ruchowego 1x tydzień

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest bezpłatne.