Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sióstr Sercanek) zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Kresowej 18 (wejście od ul. Tytoniowej ).
Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z siedzibą w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24.


Adres:

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia
Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Kresowa 18, 04-206 Warszawa

Telefon do przedszkola:

Grupa I. (3-4 – latki) „Słoneczka” – 782320124
G
rupa II. (5-6 – latki)  „Biedronki” – 782320120
e-mail: pnss@sercanki.org.pl

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem następujących przerw:
– Wigilia Bożego Narodzenia,
– Wielki Czwartek, Wielki Piątek,
– miesiące wakacyjne: od 16 lipca do 31 sierpnia.

Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w dniach: 1-15 lipca

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 17.00.