Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sióstr Sercanek),

zlokalizowane w Warszawie przy ul. Kresowej 18, obejmuje swym zasięgiem gminę Wawer i jej okolice. Jest placówką oświatową, wspomagającą rodzinę w pracy wychowawczo – opiekuńczej. Wychowanie i opieka nad dzieckiem, troska o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój to główne zadanie przedszkola. Przedszkole ma charakter katolicki. Jego celem jest wspomaganie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju dziecka jako osoby, w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej, a także przekazywanie i kultywowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych.

Za szczególny cel wychowania, przedszkole przyjmuje kształtowanie u wychowanków postawy ufnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka, oraz szerzenie Królestwa Miłości tego Serca wśród dzieci i ich rodzin.