Opłaty

W roku szkolnym 2021/2022 opłata stała wynosi 330,00 zł.

a dzienna staw żywieniowa – 12, 00 zł.