Plan dnia

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI STARSZYCH

Godz. 7.00 – 8.35 – Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

Nawiązywanie indywidualnych kontaktów z dziećmi.

Ćwiczenia grafomotoryczne, prowadzenie pracy wyrównawczej.

8.35 – Ćwiczenia poranne

8.45 – Modlitwa poranna

8.50 – Przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne )

9.00 – Śniadanie

9.20 – Sytuacje edukacyjne tworzone w celu poszerzania i zdobywania wiadomości i doświadczeń oraz samorealizowania się dzieci ( różne formy: zajęcia, zabawy, rozmowy w sali przedszkolnej, na wolnym powietrzu; spacery i wycieczki ).

12.20 – Przygotowanie do obiadu ( czynności higieniczne )

12.30 – Obiad

13.00 – Czynności higieniczne

13.15 – Odpoczynek poobiedni

13.30 – Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Zajęcia wyrównawcze w zakresie nauki czytania i pisania

Kończenie prac z zajęć przedpołudniowych. Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

15.20 – Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne )

15.30 – Podwieczorek

16.00. – 17.00 – Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez dzieci. Rozmowy indywidualne i zespołowe z dziećmi.

UWAGA! Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i potrzeb dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI MŁODSZYCH

godz. 7.00 – 8.00 – zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie pomocy do zajęć. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nawiązywanie indywidualnych kontaktów z dziećmi.

godz. 8.00 – przygotowanie do śniadania.

godz. 8.10 – modlitwa poranna

godz. 8.15 – śniadanie

godz. 8.45 – 11.30 – Sytuacje edukacyjne tworzone w celu poszerzania oraz zdobywania wiadomości i doświadczeń, a także samorealizowania się dzieci ( różne formy: zabawy, .zajęcia, rozmowy w sali, na wolnym powietrzu, spacery i wycieczki)

godz. 11.30 – przygotowanie do obiadu

godz. 11.45 – obiad

godz. 12.15 – czynności higieniczne – przygotowanie do leżakowania.

godz. 12.30 – 14.10 – odpoczynek poobiedni – leżakowanie,

godz. 14.35 – przygotowanie do podwieczorku.

godz. 14.45 – podwieczorek

godz. 15.15 – 17.00 – zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez dzieci. Rozmowy indywidualne i zespołowe.

UWAGA! Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i potrzeb dzieci.