Informacje – zasady rekrutacji

1. Rekrutacja na następny rok odbywa się w miesiącu marcu.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia”.

3. Kryteria kwalifikacji dzieci do przedszkola zostały określone w Statucie Przedszkola.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola,

  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola,

  • dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Kościół Katolicki,

  • dzieci z rodzin zastępczych, wielodzietnych.

4. Decyzję przyjęcia nowego dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor. Decyzję w sprawie przyjęcia dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola dyrektor konsultuje z nauczycielami.