Strefa rodzica

Biedronki

Czym jest metoda TPR?

TPR , czyli z angielskiego Total Physical Response to metoda nauki angielskiego i innych języków obcych opierająca się na reagowaniu całym ciałem na polecenia prowadzącego zajęcia. Celem tych zabiegów jest lepsze przyswajania nowego słownictwa czy struktur gramatycznych. Poprzez jednoczesne słuchanie poleceń i wykonywanie określonych czynności nauka staje się ciekawsza a zapamiętywanie trwalsze.

Dlaczego metoda TPR jest tak skuteczna?

Zastosowana podczas zajęć metoda TPR sprawia, że uczeń musi uważnie słuchać i obserwować nauczyciela. W przeciwnym razie nie usłyszy, lub nie zobaczy elementu, który musi zostać powtórzony bądź pokazany. To wzmaga uwagę oraz zaangażowanie w zajęcia. Dodatkowo uczeń często ma wskazać dany przedmiot, obiekt lub też wykonać jakiś ruch. Słuchanie, powtarzanie w połączeniu z odpowiednim gestem wspomaga proces zapamiętywania. Poza tym małe dzieci lepiej przyswajają dany materiał, jeśli mają możliwość ruchu. Całość natomiast ma charakter zabawy, to też uczeń nie nudzi się na zajęciach. 

Bardzo istotne znaczenie ma tu też rozumienie komunikatów przekazywanych w nauczanym języku. Poprzez odpowiednio dostosowany do poziomu materiał, który jest przekazywany jednocześnie werbalnie i gestem dziecko bez problemu rozumie polecenia. Dzięki temu zmniejsza się ogólny strach przed nauką nowego języka.

Wszystkie te elementy sprawiają, że opisana metoda z jednej strony jest bardzo skuteczna, a z drugiej, podoba się dzieciom, które chętnie angażują się w taką formę nauki.

 

SEPTEMBER

FRUITS

 

Słownictwo: apple, banana, orange, pear, grapes, plum, peach, lemon, blueberries.

 

Wyrażenia: May I have an orange, please?

 

Rhymes:

 1. I eat fruits

Every single day

Apples, bananas

Pears and grapes.

 

 1. Way up high in the apple tree

Two little apples smile at me.

I shook that tree as hard as I could

Down came the apples

Mmm, they’re good.

 

Game:

 1. May I have an orange, please?

 

 1. Let us chase the squirrel

Up the apple, down the apple

Let us chase the squirrel

Up the apple tree.

 

 

VEGETABLES

 

Słownictwo: tomato, carrot, cucumber, cabbage, potato, corn.

 

Wyrażenia: Do you like carrots, tomatoes ….? Yes, I do.

No, I don’t.

 

Rhymes:

 1. Hop, Hop, hop

Go to the shop

One carrot for me

And one for mummy

We like carrots

Yummy, yummy

One, two, three

Eat with me!

 

 

Game: “Hot potato” – utrwalanie słownictwa

 

 

FOOD

 

Słownictwo: cheese, chocolate, milk, yoghurt, cake, pancakes.

 

Wyrażenia; It’s cheese, chocolate …. They are pancakes.

 

 

Rhymes:

 1. Pat-a-cake, pat-a-cake baker’s man

  Bake me a cake as fast as you can

  Roll it up, roll it up, mark with a letter „B”

  Put it in the oven for baby and me.

 

 1. Cheese, cheese, cheese

I like cheese.

Please, please, please

Give me cheese.

 

Song:

Yummy, what is in my tummy?

           chocolate yummy, yummy

           chocolate yummy, yum.

           I’ve got chocolate in my tummy.

 

Game:

 1. Who took the cookie from the cookie jar?

Ola took the cookie from the cookie jar.

Who? Me?

Yes, you.

Not me.

Then who?

 

 1. Clap your hands together

         Give yourself a shake

         Make a happy circle

         Then you cut the cake.

 

 

BODY PARTS

 

Słownictwo: eyes, ears, head, shoulders, knees, fingers, toes, foot, leg, mouth, hips.

 

Wyrażenia : I see with my eyes. I hear with my ears.

                    I touch with my fingers. I smell with my nose.

                    I taste with my tongue.

 

Story:

Five senses.

https://www.openschoolbilingue.com.br/wp-content/uploads/2020/05/MY-FIVE-SENSES-by-Aliki.pdf

 

Song

 1. Head and shoulders, knees and toes

My eyes and ears and mouth and nose

Head and shoulders, knees and toes.

 

 

 1. Shake it out, shake it out

Shake your legs (hands, feet, fingers….) and freeze !

 

 1. Wake up feet ( hands, ears, knees, fingers, hips)

And wiggle in the morning.

 

Game:

 1. Do as I’m doing, follow, follow me !( stomp your feet, touch your nose, run, jump, shake, march …)

OCTOBER

MUSICAL INSTRUMENTS

 

Słownictwo: piano, violin, drum, guitar, saxophone.

 

Wyrażenia: I play the piano, drum….

                   What can you play?

 

Song:

 1. I am a music Man

    I come from far away

     and I can play.

     What can you play?

    I play the piano,  violin, …..

 

 

Game:

 1. Musical chairs: Round and round,

round and round ,

Round and round we go

Where we stop,

We don’t know.

 

 

EMOTIONS

 

Słownictwo:  happy, sad, scared, sleepy, angry.

 

Wyrażenia: I am happy, sad …..

 

Song:

 1. If you’re happy happy happy, clap your hands.

  If you’re happy happy happy, clap your hands.

  If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.

  If you’re happy happy happy, clap your hands.

        I If you’re sad, sad, say boowoo

If you’re sad, sad, say boowoo

If you’re sad, sad, say boowoo, say boo woo

If you’re sad, sad, say boowoo’.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” (wystraszona mina, otwarta dłoń na policzku)
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” Say, “Oh no!”
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap, take a nap.
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

 

 

SCHOOL SUPPLIES

 

Słownictwo: paper, scissors, ruler, glue, crayons, rubber, pen, pencil, sharpener.

 

Wyrażenia: Where is the pen, pencil….? Here you are.

 

 

Game:

 

 1. If you see a yellow crayon,( red, black…), pick it out !

         Stand and wiggle, give a shout !

 1. Rock, scissors , paper

One, two, three

Rock, scissors, paper

Play with me !

 

 

 1. Lucy Locket lost her pocket

Kitty Fisher found it.

Not a penny was there in it

Only ribbon round it.

NOVEMBER

UNIVERSE

Słownictwo: sun, moon, star, rocket, asteroide, planet, galaxy, comet, alien, flying saucer, Earth

Wyrażenia: tworzenie liczby mnogiej: star- stars

1. Zoom, zoom, zoom We’re going to the moon.

Zoom, zoom, zoom We’re going to the moon.

If you want to take a trip

climb aboard my rocket ship.

Zoom, zoom, zoom We’re going to the moon.

In 5, 4, 3, 2, 1 Blast off!

Far, far, far, we’re going to the stars (x 2)

If you want to take a trip climb aboard my rocket ship

Far, far, far, we’re going to the stars.

Far, far, far, we’re going to the stars In 5, 4, 3, 2, 1, blast off!

Fun, fun, fun we’re going to the sun….

 

 

 

2.Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun.

Please shine down on me.

Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun.

Hiding behind the tree.

These little children are asking you,

To please come out so we can play with you.

Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Please shine down on me.

Shine down on me, shine, shine, shine. Shine down on me, shine, shine, shine.

Shine down on me, shine, shine, shine. Shine down on me. Mr. Sun, Mr. Sun, Mr. Golden Sun.

 

FAMILY

Słownictwo: mummy, daddy, grandad, grandma, sister, brother, baby, uncle, aunt, cousin
Wyrażenia: it’s my mum, it’s your dad, his sister, her brother

1. Mummy finger, Mummy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?
Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

2.Oh my aunt came back – from Louisian’ – and she brought me back – a waving fan.

(Wave hand as if you had a fan in it and continue throughout the song.)

Oh my aunt came back – from Nashville too – and she brought me back – a wooden shoe.

(Begin tapping foot and continue throughout the song.)

Oh my aunt came back – from Tennessee – and she brought me back – an itching flea.

(Begin scratching your head with opposite hand and continue throughout the song.)

Oh my aunt came back – from the New York Fair – and she brought me back a rocking chair.

(Rock back and forth throughout the song.)

Oh my aunt came back – from Alley Oop – and she brought me back – a hula hoop

(Begin swinging hips as if using a hula hoop throughout the song.)

Oh my aunt came back – from Niagara Falls – and she brought me back – some ping pong balls.

(Move head up and down, side to side, as if watching ping pong balls throughout the song.)

Oh my aunt came back – from Waterloo – and she brought me back – some gum to chew.

(Begin to pretend chewing a big piece of gum.)

Oh my aunt came back – from the country store – and she looked at me – then slammed the door.

ROYAL FAMILY

Słownictwo: queen, king, prince, princesse, castle, knight

 

DAILY ROUTINE

Słownictwo: toothbrush, toothpaste, towel, soap,shampoo, shower, sponge,mirror, washing machine

Wyrażenia: Wash your hands, brush your teeth, look in the mirror, take a shower, comb your hair

 

1.Wash my hands (echo)
Wash my elbows (echo)
Wash my arms (echo)
With coconut soap (echo)

Wash my face (echo)
Wash my neck echo)
Wash my shoulders (echo)
With coconut soap (echo)

Wash my hair with shampoo
Brush my teeth with toothpaste
But when I wash the rest of my body
I always wash with coconut soap

Wash my back (echo)
Wash my tummy (echo)
Wash my chest (echo)
With coconut soap

Wash my feet (echo)
Wash my knees (echo)
Wash my legs (echo)
With coconut soap

Wash my hair with shampoo,
Brush my teeth with toothpaste,
But when I wash the rest of my body,
I always wash with coconut soap

Hands, hands, elbows, elbows, arms, arms,
Rub-a-dub dub, Rub-a-dub du
Face, face, neck, neck, shoulders, shoulders,
Rub-a-dub dub, Rub-a-dub dub
Back, back, tummy, tummy, chest, chest,
Rub-a-dub dub, Rub-a-dub dub
Feet, feet, knees, knees, legs, legs,
Rub-a-dub dub, Rub-a-dub dub

Wash my hair with shampoo,
Brush my teeth with toothpaste,
But when I wash the rest of my body,
I always wash with coconut soap
I always wash with coconut soap.

 

 

2.This is the way we wash our face, wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face. Early in the morning.

Wash wash wash Wash wash wash.

This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair.

This is the way we comb our hair. Early in the morning.

Comb comb comb Comb comb comb.

This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth. Early in the morning.

Brush brush brush Brush brush brush.

This is the way we get dressed, get dressed, get dressed.

This is the way we get dressed. Early in the morning.

This is the way we go to school, go to school, go to school.

This is the way we go to school. Early in the morning.

3. Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm!

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm! Left arm!

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg!

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg!

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up!

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up! Turn around!

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, „Hey!”

Everybody ready? Here we go. Let’s do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up! Turn around! Sit down!

4..Touch your head.

Touch your nose.

Clap your hands.

Touch your toes.

Sit down.

Stand up.

Everybody turn around.

Put your hands up.

Put your hands down.

 

MARCH

SPRING

Słownictwo: flower, tree, leaves, bird, bug, bee, ladybug, butterfly, grasshopper, spider, caterpillar

Wyrażenia: tworzenie liczby mnogiej: bird – birds

1. Spring is here.
Spring is here.

Goodbye, snow.

Flowers grow.

Birds and bees,
leaves on trees.

Hello, spring!

2.Here is the beehive.
But where are all the bees?

Hiding away where nobody sees.

Here they come flying out of their hive.

One, two, three, four, five!

 

 

3. One Little Bug
(Sung to: One Grey Elephant Balancing)One little bug went out to play, (children sit in a circle, one child walks around the inside of the circle)
On a spider’s web one day.
He had ever so much fun,
He called for another bug to come. (first child chooses a send child to join them walking around inside the circle)

Two little bugs went out to play…
(Repeat for bugs 2, 3 and 4)

Four little bugs went out to play,
On a spider’s web one day.
They got stuck, all in a bunch.
Along came spider, in time for lunch! (fifth child pretends to be the spider, coming to eat the bugs)

 

4.Spring is here. Spring is here. How do you think I know?

I just saw a bluebird. That is how I know.

Spring is here. Spring is here. How do you think we know?

We just saw a bluebird that is how we know.

Do the bird walk and strut your thing.

Do the bird walk and flap your wings.

Do the bird walk do anything

and look around for another sign of spring.

Sing verses changing underlined words to bee, ladybug, butterfly, frog (use jump instead of walk).

 

6.Five green frogs sit on the log

eating delicious bugs ( yum, yum)

One jumped into the pool

where it was nice and cool.

 

ANIMALS IN THE ZOO

 

1.One, one,
The zoo is lots of fun

Two, two,
See a kangaroo

Three, three,
See a chimpanzee

Four, four,
Hear the lions roar

Five, five,
Watch the seals dive

Six, six,
There’s a monkey doing tricks

Seven, seven,
Elephants eleven

Eight, eight,
A tiger and his mate

Nine, nine,
Penquins in a line

Ten, ten,
I want to come again!

2.Five little monkeys jumping on the bed

One fell off and he bumped his head

Mama called the doctor, And the doctor said

No more monkeys jumping on the bed.

3. Zoo, zoo Who’s in the zoo?

Zoo, zoo Who’s in the zoo?

Zoo, zoo Who’s in the zoo

Who’s in the zoo to visit?

Let’s go see what the monkeys are doing.

What does the monkey say? (monkey sound)

What does the monkey say? (monkey sound)

What does the monkey say? (monkey sound)

When you go to the zoo to visit.

Game:

4. Monkey see

monkey do

Little monkey at the Zoo

Monkey, monkey in the tree

Can you do like me?

 

 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna przedszkola