Biedronki

Grupa Starszaków – BIEDRONKI

 

Grupa – 28 dzieci (5 i 6 – latki)

Nauczyciele – s. Bernardona i s. Klariana

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ

1. LECĄ KARTKI Z KALENDARZA

Treści programowe:

 • utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia; zapoznanie z nazwami miesięcy,
 • kształtowanie świadomości dostrzegania stałego następstwa pór roku,
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu,
 • zapoznanie z historią zegarów i sposobami odmierzania czasu (cień, woda, piasek..).

 

2. PTASIE POGOTOWIE

Treści programowe:

 • zdobycie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, poznanie ich zwyczajów,
 • rozumienie konieczności niesienia pomocy ptakom podczas zimy.

 

3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Treści programowe:

 • kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim, wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • poznawanie i zachowywanie tradycji rodzinnych oraz zasad obowiązujących w życiu rodzinnym,
 • przygotowanie programu artystycznego dla Babci i Dziadka z okazji ich święta, wykonanie upominków dla Babci i Dziadka.

 

4. W KARNAWALE NAJLEPSZE SĄ BALE

Treści programowe:

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyczne i precyzyjne wykonanie prac plastycznych,
 • wdrażanie zasad kulturalnego zachowania na balu,
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności tanecznych.

 

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA

 • czytanie globalne wyrazów związanych z tematem dnia,
 • zapoznanie z zapisem graficznym liter – „N,n”, „B,b”, „C,c”, „W,w”, odwzorowywanie kształtu liter,
 • ćwiczenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,
 • aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie słownika czynnego,
 • ćwiczenia graficzne – rozwijanie małej motoryki.

 

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 • usprawnianie przeliczania elementów – dodawanie jako dosuwanie, odejmowanie jako odsuwanie elementów, stosowanie cyfr w zapisie, stosowanie znaków: +, – , =,
 • utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku, utrwalenie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia,
 • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

 

WIERSZE I PIOSENKI

Kolędy tradycyjne oraz pastorałki

„Skrzypi wóz”

1. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi /x2

Trzej Królowie jadą, złoto, mirrę kładą, hej kolęda, kolęda /x2

2. A komuż takiemu, Dzieciątku małemu /x2

cóż to za Dzieciątko, musi być Paniątko, hej kolęda, kolęda /x2

3. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali /x2

W tę stronę do szopy prędko przybiegali, hej kolęda, kolęda /x2

 

„Przychodzimy do stajenki”

1.Przychodzimy do stajenki Panu kolędować.

Kto chce razem z nami śpiewać niechaj dłoń nam poda.

Jemu śpiewajmy, z Nim się radujmy,

Gloria, gloria, gloria, gloria.

2. Przychodzimy do stajenki, nie jesteśmy sami,

Niech nam z serca błogosławi nasz Jezus kochany.

Jemu śpiewajmy, z Nim się radujmy,

Gloria, gloria, gloria, gloria.

 

piosenka – „Dla Mikołaja”

1.Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,

wszystkie dzieci na Niego czekają.

Moc prezentów każdemu przyniesie,

każde dziecko z prezentów się cieszy.

2. A Mikołaj choć siwą ma brodę

to wśród dzieci wciąż czuje się młodo,

wszystkie głaszcze po twarzach, prezentami obdarza

i o każdym pamięta w te święta. /x2

 

wiersz dla Mikołaja

Są w niebie różni święci lecz nieustannie zajęci.

Na przykład święty Antoni wciąż szuka rzeczy zgubionych

A dobra święta Barbara o zdrowie górników się staram.

Lecz tylko Mikołaj święty przynosi dzieciom prezenty.

Dlatego Cię Mikołaju najbardziej dzieci kochają.

Chcemy jak Ty żyć miłością by być dla Jezusa radością.

 

piosenka pt. IDZIE JESIEŃ

1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa

jabłka, gruszki, winogrona, wszystko w koszu chowa.

ref.

Jesień – deszcz i słota,

Jesień – złote liście,

Jesień – dużo grzybów oczywiście,

Jesień – jarzębina,

Jesień – głóg, kalina,

Jesień – co nam przyniesie?

Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Marchew, buraki, ziemniaki, wszystko w koszu chowa.

ref.

Jesień – stos orzechów,

Jesień – to żołędzie,

Jesień – kasztanów pełno wszędzie,

Jesień – odlot ptaków,

Jesień dookoła,

Jesień, jesień nas woła.

 

 

piosenka pt.  PO WAKACJACH

1. Znad morza i jezior, i lasów, i gór

wracają uczniowie do swoich szkół.

nam też bardzo szybko minęły wakacje,

w przedszkolu czekają na nas atrakcje.

ref. Wakacyjna przygoda, wakacyjny czas,

chociaż ciepłe słońce ciągle woła nas,

pora wracać do książek, do zeszytów, klas,

wakacje, żegnajcie: baj, baj.

2. Uśmiecha się pani i my uśmiechnięci,

z ochotą sięgamy po nowy podręcznik,

bo wiemy, że kiedy rok szkolny się skończy,

po nową przygodę zawoła nas słońce.

ref. Wakacyjna przygoda….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna przedszkola