Strefa rodzica

Biedronki

Grupa Starszaków – BIEDRONKI

 

Grupa – 28 dzieci (5 i 6 – latki)

Nauczyciele – s. Bernardona i s. Klariana

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

1. WITAJ PRZEDSZKOLE

Treści programowe:

 • integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa, odróżnianie zachowań właściwych od niewłaściwych,
 • przestrzeganie w grupie wspólnie ustalonych umów i zasad, rozumienie konieczności stosowania się do zawartych umów,
 • określanie swoich ulubionych zabaw i zajęć,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych.

 

2. WSPOMNIENIE LATA

Treści programowe:

 • rozwijanie zainteresowań krajem ojczystym – nazywanie wybranych regionów Polski i rozpoznawanie ich po cechach charakterystycznych, zapoznanie z mapą konturową Polski,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności kojarzenia – dzielenie się wrażeniami z wakacji, wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji,
 • budowanie wypowiedzi na temat treści opowiadania, ilustracji, dostrzeganie humoru,
 • koncentrowanie uwagi na utworze literackim, opanowanie pamięciowe tekstu.

 

3. PRZEDSZKOLAK NA DRODZE

Treści programowe:

 • odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego, rozpoznawanie odgłosów pojazdów i ruchu ulicznego,
 • poznanie specyfiki pracy policjanta,
 • utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania, imion najbliższej rodziny.

 

4. LUBIMY WARZYWA I OWOCE

Treści programowe:

 • przyporządkowanie owoców i warzyw do miejsca ich wzrostu – ogrodu, sadu; wymienianie cech owoców i warzyw z uwzględnieniem koloru, kształtu, smaku, pochodzenia,
 • rozróżnianie owoców rosnących na krzewach i drzewach,
 • wdrażanie do higienicznego przygotowania i spożywania posiłków – mysie rąk, mycie owoców i warzyw,
 • doskonalenie sprawności manualnej – poznanie nowych technik plastycznych.

 

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA

 • doskonalenie analizy sylabowej wyrazów,
 • odczytywanie wyrazów globalnie,
 • uważne słuchanie zagadek i rozwiązywanie ich,
 • aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie słownika czynnego,
 • ćwiczenia graficzne – rozwijanie małej motoryki.

 

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów, kolorowanie według podanego kodu,
 • zapoznanie z cyfrą 1 i 2 – ich kształtem – właściwe stosowanie pojęcia liczbowego „jeden”, „dwa”, tworzenie par,
 • rozumienie informacyjnego znaczenia znaków umownych,
 • klasyfikowanie według określonych cech, poszerzenie doświadczeń zmysłowych, doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi.

 

WIERSZE I PIOSENKI

piosenka pt.  PO WAKACJACH

1. Znad morza i jezior, i lasów, i gór

wracają uczniowie do swoich szkół.

nam też bardzo szybko minęły wakacje,

w przedszkolu czekają na nas atrakcje.

ref. Wakacyjna przygoda, wakacyjny czas,

chociaż ciepłe słońce ciągle woła nas,

pora wracać do książek, do zeszytów, klas,

wakacje, żegnajcie: baj, baj.

2. Uśmiecha się pani i my uśmiechnięci,

z ochotą sięgamy po nowy podręcznik,

bo wiemy, że kiedy rok szkolny się skończy,

po nową przygodę zawoła nas słońce.

ref. Wakacyjna przygoda….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna przedszkola