Słoneczka

 

LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Rodzina – największy skarb
 2. Mój dom
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

Zadania  Wychowawczo-Dydaktyczne:

 • Podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska
 • Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • Dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach,
 • Dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • Korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • Samodzielne korzystanie z toalety
 • Utrzymywanie porządku w miejscu zabaw