Słoneczka

Grupa Maluchów – SŁONECZKA

Grupa – 22 dzieci (3 i 4-latki)

Nauczyciele – s. Symeona, s. Marietta i p. Swietłana

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MAJ

1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ KRAJ

2. WIOSNA NA ŁĄCE

3. MOI RODZICE

4. WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ

  • utrwalenie nazwy rodzinnej miejscowości, poznanie  zabytków i ważnych miejsc, rozpoznawanie ich na podstawie ilustracji ,
  • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
  • zachęcanie do obserwowania przyrody,
  • rozwijanie umiejętności wokalnych,
  • rozwijanie ciekawości poznawczych,
  • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywanie liczebności zbiorów.

 

PIOSENKI I WIERSZYKI

wierszyk – „Kwiecień – Plecień”

Idzie kwiecień – plecień po lesie,

prezenty dla lasu niesie.

Smoczek gryzaczek dla kornika,

żeby przestał bawić się w szkodnika.

Cztery wielkie kosze na śmieci

dla śmiecących w lesie dzieci.

I choinki plastikowe dla gąsienic niesie,

żeby nie zjadły tych, co rosną w lesie.

tak wędruje kwiecień – plecień leśnymi drogami.

Bądźcie cicho, to spotkacie go między sosnami.

 

wiersz pt. „Czystość”

Kto o zdrowie własne dba,

czyste ręce zawsze ma.

Myje zęby, uszy, szyję,

włosy dobrze też umyje.

Czyste nogi, czyste ręce,

to uciecha jest w łazience.

Aby zawsze czystym być,

musisz się dokładnie myć.

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna przedszkola