Strefa rodzica

Słoneczka

Czym jest metoda TPR?

TPR , czyli z angielskiego Total Physical Response to metoda nauki angielskiego i innych języków obcych opierająca się na reagowaniu całym ciałem na polecenia prowadzącego zajęcia. Celem tych zabiegów jest lepsze przyswajania nowego słownictwa czy struktur gramatycznych. Poprzez jednoczesne słuchanie poleceń i wykonywanie określonych czynności nauka staje się ciekawsza a zapamiętywanie trwalsze.

Dlaczego metoda TPR jest tak skuteczna?

Zastosowana podczas zajęć metoda TPR sprawia, że uczeń musi uważnie słuchać i obserwować nauczyciela. W przeciwnym razie nie usłyszy, lub nie zobaczy elementu, który musi zostać powtórzony bądź pokazany. To wzmaga uwagę oraz zaangażowanie w zajęcia. Dodatkowo uczeń często ma wskazać dany przedmiot, obiekt lub też wykonać jakiś ruch. Słuchanie, powtarzanie w połączeniu z odpowiednim gestem wspomaga proces zapamiętywania. Poza tym małe dzieci lepiej przyswajają dany materiał, jeśli mają możliwość ruchu. Całość natomiast ma charakter zabawy, to też uczeń nie nudzi się na zajęciach. 

Bardzo istotne znaczenie ma tu też rozumienie komunikatów przekazywanych w nauczanym języku. Poprzez odpowiednio dostosowany do poziomu materiał, który jest przekazywany jednocześnie werbalnie i gestem dziecko bez problemu rozumie polecenia. Dzięki temu zmniejsza się ogólny strach przed nauką nowego języka.

Wszystkie te elementy sprawiają, że opisana metoda z jednej strony jest bardzo skuteczna, a z drugiej, podoba się dzieciom, które chętnie angażują się w taką formę nauki.

 

SEPTEMBER

 

GREETINGS

Rhymes:

 1. Hello, hello,

        How are you?

        Fine, fine, fine, thank you !

         Hello, hello,

         How are you?

        Oh, oh, just so-so.

 

 1. See you later alligator ,

        Bye, bye, butterfly !

 

COLOURS

Słownictwo: red, yellow, blue, green, orange, purple

Wyrażenia:  It’s red, yellow….

Put the yellow ball into the box. Throw the yellow ball.

 

Game:

 1. Please Mr. Crocodile, can we cross the river?

Yes, if you’re wearing something blue (yellow, red….)

 

NUMBERS

Słownictwo : one …….five

Game:

 1. What the time Mr. Wolf?

It’s  two ( three, one) o’clock !

It’s dinner time !

 

 

FRUITS

Rhymes:

 1. Apple, banana

       Pear and grapes.

 

         2 . Peel banana,

       Chop banana

       Shake banana

       Drink banana

       Banana no more !

 

VEGETABLES

Słownictwo: tomato, potato, carrot

Rhymes:

 1. One potato, two potatoes

Three potatoes, four

five potatoes, six potatoes

seven potatoes, more…

OCTOBER

 

BODY PARTS

Słownictwo:  eyes, ears, nose, hands, feet.

Song:

 

 1. Head and shoulders, knees and toes

My eyes and ears and mouth and nose

Head and shoulders, knees and toes.

 

 

COMMON ADJECTIVES

Słownictwo:  fast, slow, hot , cold, tall, small.

 

Song:

 

 1. Open, shut them, open, shut them

Give a little clap, clap, clap.

Open, shut them, open, shut them

Put them in your lap, lap, lap.

( fast and slow, hot and cold, big and small, up and down….)

 

 1. Once I was a baby, baby, baby small , small, small

Now I’m growing bigger, bigger, bigger

Now I’m growing bigger tall, tall, tall.

 

EMOTIONS

Słownictwo: happy, sad, angry.

Song:

 1. If you’re happy happy happy, clap your hands.

  If you’re happy happy happy, clap your hands.

  If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.

  If you’re happy happy happy, clap your hands.

        I If you’re sad, sad, say boowoo

If you’re sad, sad, say boowoo

If you’re sad, sad, say boowoo, say boo woo

If you’re sad, sad, say boowoo’.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet, stomp your feet.
If you’re angry angry angry, stomp your feet.

 

NOVEMBER

FAMILY

Słownictwo: mummy, daddy, brother, sister, baby

1.Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

 

2.Make a circle, big big big. Small small small. Big big big.

Make a circle, small small small. Hello hello hello.

Make a circle, round and round. Round and round. Round and round.

Make a circle, round and round. Hello hello hello.

Make a circle, up up up. Down down down. Up up up.

Make a circle, down down down. Now sit down.

 

 

3.Hello, what do you know?

Do you know where your shoulders are?

Do you know where your hands are?

Do you know where your tummy is?

Do you know where your knees are?

Do you know where your head is?

UNIVERSE

Słownictwo: rocket, moon, star, sun

1.Zoom zoom zoom fly away

Into space fly away

Zoom zoom zoom fly away

Rocky rocky rocket (wow)

Higher higher fly away

Into space fly away

Farther farther fly away

Rocky rocky rocket

2.Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun,
please shine down on me.
Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun,
hiding behind the tree.
These little children are asking you
to please come out so we can play with you.
Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun.
Please shine down on me.

 

DAILY ROUTINE

Słownictwo: wash your hands, brush your teeth, comb your hair

1.This is the way we wash our face, wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face. Early in the morning.

Wash wash wash Wash wash wash.

This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair.

This is the way we comb our hair. Early in the morning.

Comb comb comb Comb comb comb.

This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth. Early in the morning.

Brush brush brush Brush brush brush.

 

Klauzula informacyjna przedszkola