ALLELUJA

„Cud Wielkanocy spełni się znowu, przyniesie nadzieję, miłość i odnowę…” Niech Zmartwychwstały Jezus w majestacie swoim błogosławi Rodzicom i Dzieciom szczęściem, radością i pokojem. życzą siostry sercanki

Poświecenie koszyczków

26 marca w przedszkolu ks. Proboszcz z parafii św. Wacława poświęcił dzieciom koszyczki wielkanocne. To był dobry czas aby złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

RADOSNEGO ALLELUJA

  Niech zmartwychwstały Pan Jezus napełni serca miłością i pokojem. Niech przemieni każdy smutek w radość. Każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję. Z darem modlitwy – siostry sercanki