Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2024 r.
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat. W tym celu należy pobrać „Kartę zgłoszenia” ze strony internetowej przedszkola lub odebrać kartę w przedszkolu, następnie wypełnioną przekazać do 27 marca w godz. od 7.00 -17.00 do przedszkola