„Cud Wielkanocy spełni się znowu, przyniesie nadzieję, miłość i odnowę…”

Niech Zmartwychwstały Jezus w majestacie swoim błogosławi Rodzicom i Dzieciom szczęściem, radością i pokojem.

życzą siostry sercanki